صفحه اصلي 32 » شورا و دهیاری » خدمات » پروژه های خاتمه یافته » پروژه های خاتمه یافته » بهسازی خانه عالم
بهسازی خانه عالم

با پیگیری به عمل امده از طرف حاج شیخ رسول بخشی و اقای مهندس محمدی(دهیار)واقای نعمت الله رمضانی (شورا) و تامین بودجه. بهسازی خانه عالم شامل ایجاد محوطه و نوسازی خانه مذکور شروع شد .لازم به ذکر است که در پروژه مورد نظر اقایان نوروزی و محمدی و صفری با دهیار محترم همکاری دارند.