صفحه اصلي » شورا و دهیاری » خدمات » پروژه های خاتمه یافته » سال94-93
» 25 : جابجایی تیرهای بالا محله
» 24: خاکبرداری وتعریض دیوار باغ خانم ساره لطفی
» 23 : بهسازی جاده در‌خیار
» 22 : تسطیح خیابان درخیار
» 21 : خاکبرداری و تعریض منزل مرحوم حسین رمضانی(روحش شاد)
» 20 : خاکبرداری و تعریض منزل آقای حاج عباس قاسمی
» 19 : خاکبرداری و تعریض باربند ملا مهدی حسنی
» 18 : خاکبرداری دیوار منزل مرحوم حاج محمد‌حسین جعفری(روحش شاد)
» 17: خاکبرداری و تعریض دیوار باغ آقای علی‌محمد قاسمی
» 16: خاکبرداری و تعریض منزل مرحوم حاج رضا باقری(روحش شاد)
» 15 : خاکبرداری و تعریض دیوار باغ مرحوم مجید لطفی (روحش شاد)
» 14 : خاکبرداری و تعریض دیوار باغ شهید حاج حسین صفری ومرحوم حسن صفری (روحشان شاد)
» 13 : خاکبرداری و تعریض باربند آقای رضا جعفری
» 12 : خاکبرداری و تعریض منزل آقای قاسم محمدجعفری
» 11 : خاکبرداری و تعریض منزل مرحوم مجید لطفی(روحش شاد)
» 10 : خاکبرداری مسیر ورودی روستا از بالا
» 9 : خاکبرداری مسیر ورودی روستا از پایین
» 8 : جدول کشی مسیر مزار
» 7 : تعریض مسیر مزار و گلزار شهید
» 6 : بهبود محیط مدرسه
» 5 : بهسازی محوطه سرچشمه
» 4 : ایجاد فضای سبز در حاشیه جاده و نگهداری آن
» 3 : تامین روشنایی در ورودی پایین محله و حمام
» 2 : بازیابی تیرهای جامانده در معابر
» 1 : نصب دوربین مدار بسته