صفحه اصلي » شورا و دهیاری » خدمات » پیش گفتار
پیش گفتار

از بدو شروع به کار مدیریت روستا در دوره جدید، از دست دادن فرصت های خدمت یکی از دغدغه های اصلی بود، لذا با درکی که از اوضاع و احوال داشتیم سعی نمودیم با کمک مؤثرین و دلسوزان، انجام اموری را در اولویت قرار دهیم که اثربخشی حداکثری داشته باشد لذا رسیدگی به کیفیت و کمیت آب شرب و همچنین روانسازی عبور و مرور در معابر روستا در اولویت قرار گرفت و با مشقت فراوان که اهالی در جریان بعضی از ماجراهای آن هستند توانستیم اندکی از معضلات و مشکلات موجود را التیام بخشیم.