صفحه اصلي » شورا و دهیاری » یاوران دهیار
یاوران دهیار

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر نوع کمک(نقدی) نوع کمک(غیر نقدی) ملاحظات
1 جواد جعفری ابوالقاسم   ویدئو پرژکتور ، دوربین ، پرینتر معادل نقدی : یک میلیون تومان
2 داوود صفری غلام حسن  

جوشکاری سال93

جوشکاری سال 94

معادل نقدی : 500 هزار تومان

معادل نقدی : 450 هزار تومان

3 مجید صفری غلام حسن 180 هزار تومان بنائی و کار متفرقه معادل نقدی : 50 هزار تومان
4 رحیم حسنی مهدی

160 هزار تومان

400 هزار تومان

لوله کشی و کار متفرقه معادل نقدی : 200 هزار تومان
5 عباسعلی حسنی مهدی   کار متفرقه معادل نقدی : 70 هزار تومان
6 حسن جعفری ابراهیم 300 هزار تومان    
7 محمد بهرامی محمد ابراهیم 500 هزار تومان    
8 علی محمدی رمضان 100 هزار تومان    
9 حمید جعفری اصغر   بارکشی با وانت معادل نقدی : 100 هزار تومان
10 مهدی صفری رضا   بارکشی با وانت معادل نقدی : 30 هزار تومان
11 تقی رمضانی عباس   بارکشی با وانت  معادل نقدی : 80 هزار تومان
12 محمد حسن محمدی اسماعیل   بنائی  
13 غلام رضا نوروزی محمد حسن   بنائی  
14 ابراهیم نوروزی غلام رضا   بنائی  
15 همسر شادروان حاج محمد حسین جعفری     اهدای زمین برای ساختمان دهیاری  
16 هادی حسنی مهدی 100 هزار تومان