صفحه اصلي » درباره مهماندویه » برگزیدگان » شیخ صادق بخشی
شیخ صادق بخشی


روحانی دارای مدرک سطح3 حوزه، فرزند مرحوم ملا محمدحسن بخشی می باشد، که مدتی ریاست اداره  تبلیغات شهرستان سرخه و مدتی ریاست اداره تبلیغات شهرستان گرمسار را نیز عهده دار بودند. هم اکنون نیز با اداره کل سازمان تبلیغات استان سمنان همکاری می‏ نمایند.