صفحه اصلي » درباره مهماندویه » برگزیدگان » دکتر قربان صفری
دکتر قربان صفری

افسر نیروی هوایی و پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه بابل که هم اکنون در مشهد مقدس مشغول خدمت به هموطنان می‌باشد.