صفحه اصلي » درباره مهماندویه » برگزیدگان » ملا محمدحسن بخشی
برگزیدگان (ملا محمد حسن بخشی)

 

ملا محمدحسن بخشی، اصالتا از اهالی روستای طزره بوده که ایشان به مهماندویه مهاجرت نموده و در این منطقه سکنی گزیدند. وی در طول حیات با برکت خویش شاگردان زیادی را ملا نمودند (تلاوت قرآن را آموزش دادند) و در امور دینی و عقیدتی راهنمای اهالی بودند، ایشان در اوایل دهه 70 شمسی رحلت فرمودند.

رحمت خداوند بر او باد.