صفحه اصلي » درباره مهماندویه » خادمین » حاج غلامرضا صفری - فرزند شعبان
حاج غلامرضا صفری

 

حاج غلامرضا صفری، فرزند شعبان، (معروف به کربلایی شعبان بقال)، زاده به سال 1287 و متوفی به سال 1361 شمسی، مدفن در مزار قدیم شاهرود، در جنب گلستان شهدا، بابابزرگ ایشان حاج رضا و حاج رضا نیز پسر حاج صفر مهماندویی می‏باشند.

از آنجایی که پدر ایشان به شغل تجارت مشغول بود، نامبرده نیز راه پدر را در پیش گرفته و از تجار بنام و مشهور شاهرود شدند. دفتر تجارتخانه ایشان مغازه ای در ابتدای خیابان شبدری جنب کنار چنار کهنسال در خیابان مزار بود.

از خوش فکری آن محروم همان بس که جز صادرکنندگان نمونه کشته زردآلو به کشور آلمان و شوروی سابق بود. ایشان علاوه بر موفقیت در کسب تجارت از لحاظ معنوی و اعتقادی نیز جز سرامدان زمان خود بود. به گونه ای که حافظ قرآن بوده و در مجالس و محافل، قرآن و دعا را با صوت و لحنی دلنشین تلاوت می کرد.مردم دوست بوده و توجه خاصی به طبقات ضعیف به ویژه اهالی مهماندوئه داشتند. کمتر زمانی را می توان سراغ داشت که در سر سفره ایشان مهمانی حضور نداشته باشد. 

آن مرحوم در فعالیت های اجتماعی و اهتمام به امور شهروندان نیز نقش بی بدیلی داشتند به عنوان مثال در شورای شهر شاهرود عضو بوده و همچنین به امور روستای مهماندوئه نیز توجه ویژه ای داشتند و در یک عمل مهم زمین های کلاته کشتو را که همواره در گذشته مورد طمع و دست درازی قرار داشت در سال 1319 شمسی به طور مشاع به ثبت رسانیده و سند رسمی دریافت نمودند.

روح این مرد بزرگوار،  قرین و غریق رحمت اللهی باد  ...