صفحه اصلي » درباره مهماندویه » خادمین » حاج رمضان قاسمی - فرزند شعبان
حاج رمضان قاسمی

 

اگر به آرامستان روستای مهماندویه نظری بیفکنیم انسانهای زیادی از سالیان گذشته در سینه خاک آرام گرفته اند که نه اثری از نامشان است و نه جسمشان، جزء تعدادی معدود که اسمشان همراه جسمشان خاک نشد. از جمله نامی که در یاد و خاطره نسل حاضر مانده است مرحوم حاج رمضان قاسمی می‌باشد که در کسوت کدخدا و خادم تکیه به نیکی از او یاد می‌شود.