صفحه اصلي » درباره مهماندویه » خادمین » شیخ رسول بخشی - فرزند حسین
شیخ رسول بخشی

 

شیخ رسول بخشی علیرغم مشغله اداری، با جدیت و سعی و تلاش وافر به پیگیری امور روستا مشغولند، بگونه‌ای که اگر ورود ایشان به برخی مسائل نبود بسیاری از فعالیت های جاری و زیربنایی روستا با ناکامی مواجه می‌شد. یکی از کارهای ارزنده ایشان تملک ساختمان مخابرات قدیم برای روستا بود که میتواند این ملک کاربری های عام المنفعه ای برای روستا داشته باشد.