صفحه اصلي » درباره مهماندویه » خادمین » حاج حبیب جعفری - فرزند علی اصغر
حاج حبیب جعفری

 

ایشان از سال 1368 لغایت 1370 به مدت 16 سال (4 دوره) در کسوت شورای اسلامی روستا به خدمت رسانی مشغول بودند و یکی از اتفاقات مهم در زمان مسئولیت ایشان برق رسانی به روستا در سال 1378 بود. 

لازم به ذکر آنکه جا دارد از آقای دکتر حسن سبحانی نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی یاد نماییم که هم در پروژه برق رسانی به روستا و هم ساخت حمام عمومی مجدانه تلاش نمودند.

 

نکته حائز اهمیت اینکه:

بزرگواران زیاد دیگری  وجود دارند که به صورت پیدا و پنهان در امر خدمت رسانی به وطن آبا و اجدانی خود خدمت می کنند که درخواست عاجزانه داریم از آنها تصویر یا زندگینامه ای برای ما ارسال نمایید تا به سمع و نظر عموم برسد.

و این داستان ادامه دارد .................