صفحه اصلي » تاریخ و فرهنگ » پیش گفتار
پیش گفتار

متأسفانه با رویه‌ای که در پیش گرفته‌ایم انتظار می‌رود آیندگان ما با لهجه محلی و بسیاری از آداب و رسوم پیشینیان، بیگانه شده و دیگر برای آنها جذابیتی نداشته باشد و هچنین خسارت های دیگری که غیر قابل شمارش است. مایة شرمساری خواهد بود که عزیزان و فرزندان ما از آداب و رسوم و فرهنگ گذشتگان چیزی را به ارث نبرند بنابراین بر دلسوزان و فرهیختگان این آب و خاک تکلیف است تا دیر نشده برای حفظ این دارایی‌های معنوی چاره ای بیاندیشند. این حقیر در حد بضاعت اندک خویش به این نتیجه رسیدم که شاید بتوانم از دریچه فضای مجازی، اندکی از این سرمایه‌ها را در معرض نگاه نسل حاضر زنده نگه داشته تا با لمس و درک آن از نزدیک ملکه اذهانشان شود امید است که این قدم ناچیز مفید و مؤثر واقع شود.

همچنین میراثی که از پیشینیان هر قوم به جا میماند با زبانی رسا از هویت، فرهنگ و داشته های آنها حکایت می‌کند و چقدر لذت بخش خواهد بود که بتوانیم پی به اصالت خویش ببریم و در واقع جامعة بی اصالت مانند انسان فاقد شناسنامه است لذا سعی بر آن داریم در حد توان آنچه را که کمکی هر چند کوچک به کاوش در گذشته می‌کند در این مجموعه گرد آوریم.